6 Mart 2022 Pazar

Işık Şiddetini (LDR ile) Yedi Segmentte Gösterme

 Sevgili Öğrenciler,

Arduino robotik setinizle aşağıdaki referans kodları Arduino programında yazarak "Işık Şiddetini (LDR ile) Yedi Segmentte Gösterme Projesi" yapıyoruz.

Projede Kodla Türkiye Robotik setindeki Shielde entegre  LDR ile 7 segment display kullanılacaktır.  Projemizde değişen Işık şiddetine göre 7 segmentte sayı gösterilecektir.  Ortam aydınlığı fazlalaştıkça  sayı artar; karanlık oldukça sayı azalır.

Başarılar!


 //Arduino Referans Kaynak Kodu:

int A = 4; int B = 5; int C = 6; int D = 7; int ldrPin = A2; int ldr; int deger; void setup() { pinMode(A, OUTPUT); //LSB pinMode(B, OUTPUT); pinMode(C, OUTPUT); pinMode(D, OUTPUT); //MSB pinMode(ldrPin, INPUT); } void loop() { ldr = analogRead(ldrPin); deger = map(ldr, 0, 1023, 0, 10); Sayici(deger); delay(50); } void Sayici(int sayi) { if (sayi == 0) { // 0000 digitalWrite(A, LOW); digitalWrite(B, LOW); digitalWrite(C, LOW); digitalWrite(D, LOW); } if (sayi == 1) { // 0001 digitalWrite(A, HIGH); digitalWrite(B, LOW); digitalWrite(C, LOW); digitalWrite(D, LOW); } if (sayi == 2) { // 0010 digitalWrite(A, LOW); digitalWrite(B, HIGH); digitalWrite(C, LOW); digitalWrite(D, LOW); } if (sayi == 3) { // 0011 digitalWrite(A, HIGH); digitalWrite(B, HIGH); digitalWrite(C, LOW); digitalWrite(D, LOW); } if (sayi == 4) { // 0100 digitalWrite(A, LOW); digitalWrite(B, LOW); digitalWrite(C, HIGH); digitalWrite(D, LOW); } if (sayi == 5) { // 0101 digitalWrite(A, HIGH); digitalWrite(B, LOW); digitalWrite(C, HIGH); digitalWrite(D, LOW); } if (sayi == 6) { // 0110 digitalWrite(A, LOW); digitalWrite(B, HIGH); digitalWrite(C, HIGH); digitalWrite(D, LOW); } if (sayi == 7) { // 0111 digitalWrite(A, HIGH); digitalWrite(B, HIGH); digitalWrite(C, HIGH); digitalWrite(D, LOW); } if (sayi == 8) { // 1000 digitalWrite(A, LOW); digitalWrite(B, LOW); digitalWrite(C, LOW); digitalWrite(D, HIGH); } if (sayi == 9) { // 1001 digitalWrite(A, HIGH); digitalWrite(B, LOW); digitalWrite(C, LOW); digitalWrite(D, HIGH); }
}