14 Şubat 2022 Pazartesi

Park Sensörü Projesi

Sevgili Öğrenciler,

Arduino robotik setinizle aşağıdaki referans kodları Arduino programında yazarak "Park Sensörü Projesi" yapıyoruz.

Projede Kodla Türkiye Robotik setindeki Shielde entegre  buzzer ile ledler kullanılıp HC-Sr04 Ultrasonik mesafe sensörü de  takılacaktır. Projemizde değişen mesafeye göre  ledler ve buzzer  çalışacaktır.

Başarılar!


 //Arduino Referans Kaynak Kodu:


int echoPin = 12;

int trigPin = 13; 

int buzzer = 6; 

int LED1 = 2; 

int LED2 = 3; 

int LED3 = 4;

int LED4 = 5;

int sure = 0;

int mesafe = 0; 


void setup() {

pinMode(LED1, OUTPUT); 

pinMode(LED2, OUTPUT); 

pinMode(LED3, OUTPUT); 

pinMode(LED4, OUTPUT);

 pinMode (buzzer, OUTPUT); 

pinMode(trigPin, OUTPUT); 

pinMode(echoPin, INPUT); 


Serial.begin(9600);

}


void loop() {

digitalWrite(trigPin, LOW); 

delayMicroseconds (5); 

digitalWrite(trigPin, HIGH); 

delayMicroseconds(10); 

digitalWrite(trigPin, LOW); 

sure = pulseIn(echoPin, HIGH); 

mesafe = sure / 58.2; 


Serial.println(mesafe);

 if (mesafe < 15) {

digitalWrite(LED1 , HIGH); 

tone (buzzer, 440); // La (A4) delay (150); 

digitalWrite(LED1 , LOW); 

noTone (buzzer); }


if (mesafe < 30) { if (mesafe > 14) {

digitalWrite(LED2, HIGH);

 tone (buzzer, 440); 

delay(300); 

digitalWrite(LED2, LOW);

 noTone (buzzer); }}


if ( mesafe < 45) { if (mesafe > 29)

 {

digitalWrite(LED3, HIGH); 

tone (buzzer, 440); 

delay (450); 

digitalWrite(LED3, LOW); 

noTone (buzzer); }}

else {

digitalWrite(LED4, HIGH); 

delay(1000); 

digitalWrite(LED4 , LOW);

}}7 Şubat 2022 Pazartesi